fbpx
menu_

ul. Wałowa 39
33-100 Tarnów

Zespół dworski

 

 

Zespół dworski / pocz. XIX w.

 

 

Klasycystyczny dworek „przedmiejski” z początku XIX w. przy ul. Batorego 19, która przed II Wojną Światową nosiła nazwę ul. Różana. [1]
Budynek parterowy, podpiwniczony, nakryty czterospadowym polskim dachem z okapami. Portyk, prowadzący do ganku, wsparty jest na dwóch kolumnach o gładkich trzonach, zakończonych głowicami z plintami. Dźwigają one architraw i gzyms, zwieńczony wysuniętym poza lico fasady, daszkiem dwuspadowym. Wewnątrz układ pomieszczeń tradycyjny. Z sieni, która stanowiła oś rzutu parteru, przechodziło się do kolejnych pomieszczeń, rozłożonych symetrycznie. Dworek ma powierzchnię ok.160 mkw, usytuowany jest na działce, na której niegdyś założony był ogród. Ściany murowane z cegły, a stropy i więźba dachowa wykonana z drewna. [2] [3]

Dworek należał pierwotnie do marszałka Eustachego Stanisława Sanguszko, który podarował go swemu majordomusowi Tadeuszowi Kostasiowi. [4] Po drugiej stronie ulicy, stał drugi dwór, w którym urodził się wybitny historyk, prozaik, jeden z krakowskich stańczyków, Józef Szujski. Dziś budynek już nieistniejący.

Wiemy, że mieszkańcy Tarnowa w 2014 roku zainicjowali akcję, która miała na celu uchronić dworek przy ul. Batorego przed zniszczeniem. Obecnie,
jak dowiadujemy się z rejestru zabytków trwa postępowanie w sprawie skreślenia go z tej listy. Czy tak się stanie?

 

 

[1] Pałach Marcin, „Ulice – nowe i stare nazwy”, Tarnowskie Centrum Informacji
[2] Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
[3] Zgórniak Olga, „Dworki klasycystyczne w Tarnowie”, Dziennik Polski
[4] Marek Baran, „Zabytki w stanie… awaryjnym”, Temi Galicyjski Tygodnik Informacyjny

Tarnów, klasycyzm, zabytki Tarnowa, architektura, Polska, Małopolska, historia, kultura Małopolski, kultura Tarnowa, dziedzictwo kulturowe Tarnowa, dziedzictwo kulturowe Małopolski, zabytki Małopolski, architektura Małopolski, architektura Tarnowa, TEMI – Galicyjski Tygodnik Informacyjny, Eustachy Stanisław Sanguszko, Józef Szujski

Więcej podobnych artykułów, tutaj.