fbpx
menu_

ul. Wałowa 39
33-100 Tarnów

Náchod

.

.

P. Person, O. Czeranowska-Panufnik, W. Kijewska, A. Sojka

/ Nová Tepna, Náchod / 2021

.

.

.

Náchod to miasto w północno-wschodnich Czechach o charakterze uzdrowiskowym, położone na pograniczu z Polską. Znane i cenione od wieków ze względu na jeden z największych w tym rejonie ośrodków włókienniczych. Przez wiele lat w mieście i okolicznych miejscowościach rozwijało się rzemiosło tkackie, a wśród zabudowy miejskiej powstawały pierwsze mechaniczne tkalnie oraz fabryki tekstylne. [1]

 

Jesienią ubiegłego roku, władze miasta po szeroko zakrojonych konsultacjach społecznych, podjęło decyzję o rewitalizacji przestrzeni miasta w miejscu dawnej fabryki tekstylnej Tepna. Dzielnica ta ma się stać nową wizytówką miasta oraz przykładem urbanistyki poprzemysłowej. Przedmiotowy fragment, to teren o powierzchni 3 ha bezpośrednio sąsiadujący z zamkiem Náchod. [2]

 

.

Celem rozpisanego konkursu Nová Tepna o charakterze międzynarodowym jest:

.

„(…) stworzenie żywej i docenianej przez mieszkańców części miasta sąsiadującej z historycznym centrum, która jednak nie będzie z nim konkurować, ale przejmie część zagrażających mu funkcji.” 
Ponad 1/3 mieszkańców miasta jasno określiła potrzeby i kierunki rozwoju dzielnicy, która stanowi bardzo ważny element zarówno pod względem kultury, historii jak i struktury tkanki miejskiej.

W konkursie wzięło udział 160 architektów i urbanistów z całego świata w 26 zespołach projektowych. Sąd konkursowy w składzie:
Jaroslav Wertig, Tina Saaby, Marta Mnich, Pavel Hnilička, Viktor Vlach, burmistrz miasta Jan Birke, Jan Čtvrtečka i Michal Kudrnáč, wyłonił 5 zespołów, które znalazły się w finale. [2]

11 marca 2021 burmistrz miasta ogłosił wynik konkursu. Pierwszą nagrodę zdobył polski zespół doktorantów z Politechniki Warszawskiej, którego członkami są:
Piotr Person, Olga Czeranowska-Panufnik, Władysława Kijewska i Aleksander Sojka. [3]

.

W uzasadnieniu jury, możemy przeczytać:

.

„Propozycja pod każdym względem zasługuje na pierwsze miejsce, ponieważ jej autorzy najlepiej zrozumieli relacje na przedmiotowym terenie i uzupełnili je o nową warstwę. (…)
„Plan jest prosty i przejrzysty, w dużej mierze respektuje istniejącą zabudowę i warunki lokalowe. Poszczególne klocki można stopniowo uzupełniać w czasie i nie ma potrzeby budowania ich od razu w całości. (…) Zawiera klarowny układ centrów, wyznacza pole przestrzennego oddziaływania atmosfery miejskiej i działa z przemyślaną gradacją. Projekt dobrze współgra z wizerunkiem miasta, jego ziarnistością i malowniczością, a także istniejącymi i uzupełnionymi zabytkami.” (…)
Współczesna konstrukcja sprawia wrażenie bez przemocy i jest prawie tak, jakby zawsze tu była.” (…)
 

 

 

 

Zwycięski projekt zakłada spełnienie podstawowych funkcji jakie dają budynki mieszkalne, administracyjne, sklepy, usługi, przedszkole oraz dom kultury. Omawianą przestrzeń uzupełniono w obiekty takie jak: remiza strażacka, pogotowie ratownicze i centrum badawczo-technologiczne. Autorzy projektu podkreślili również ogromne znaczenie zieleni oraz wody. [4]

Kulturę Czech cenię od zawsze, przez pryzmat architektury i urbanistyki to oczywiste, jednak względy osobiste, czy rodzinne odgrywają w moim przypadku ważną rolę. Sukces Polaków, zwłaszcza w tej materii cieszy mnie więc tym bardziej. Gratulacje!
Warto nadmienić, iż projekty naszych rodzimych architektów są doceniane w Czechach.

W Ostrawie trwa budowa nowej siedziby Galerii Sztuki Współczesnej PLATO, której autorem jest Robert Konieczny, a w Brnie powstaje sala koncertowa, autorstwa Tomasza Koniora. [5]

 

 

[1] www.wikipedia.org, „Nachod”

[2] www.archiweb.cz,
„Nová čtvrť v Náchodě bude podle návrhu architektů z Polska”
[3] www.pw.edu.pl,
„Nasi doktoranci zaprojektują dzielnice w jednym z czeskich miast”
[4] www.cceamoba.cz

[5] www.sztuka-architektury.pl,
„Polscy architekci zwycięzcami konkursu w Czechach”

.

 

Náchod