ISTNIENIE

ISTNIENIE

.

.

ISTNIENIE

Z wielką przyjemnością otworzyliśmy wystawę 25 maja w Galerii Sztuki Współczesnej w Ostrowie Wielkopolskim. Ogromne podziękowania dla dyrektora galerii, Pana Cezarego Janiszewskiego oraz reszty zespołu:

Pani Basi Zabłockiej oraz Pani Oli Śnierzyńskiej.

.

Wystawa potrwa do końca czerwca. Serdecznie zapraszamy!

.

.

· · · ISTNIENIE · · ·

.

.

Proces kształtowania się osobowości człowieka przebiega przez całe jego życie. Zapamiętuje, gromadzi, zbiera, nawarstwia on obrazy, słowa, dźwięki, zapachy, ale też przedmioty, kolory, temperatury mogą być nośnikiem pamięci. W pewnym momencie, zdaje sobie sprawę, że może korzystać, z tego co zostało u niego zapamiętane i w pewien sposób utrwalone. Często następuje zniekształcenie zachowanych, zgromadzonych wydarzeń. Szczegóły tak wielokrotnie ważne w tym procesie, zostają wyparte poprzez wytwór wyobraźni, a to za sprawą emocji im towarzyszących w trakcie.

Wystawa w Galerii Sztuki Współczesnej w Ostrowie Wielkopolskim prezentuje prace dwojga artystów poruszających w swojej twórczości tematy związane ściśle z przemijaniem, przeszłością, emocjami. Magdalena Stano i Maciej Zabawa poprzez sztukę przekazują uniwersalne treści i skłaniają odbiorcę do głębszej refleksji. Łącząc je z własnymi wspomnieniami i przeżyciami, rozwijają oni wielowątkowo podjętą problematykę.

.

Prace Macieja Zabawy cechuje nostalgia. Cykl obrazów Z POCIĄGU powstał z inspiracji podróżami z Gdańska do Krakowa. Dokumentacja podróży powstawała poprzez fotografowanie z okna pociągu. Obraz na zdjęciach zniekształcony ruchem, posłużył za podstawę do stworzenia cyklu prac. Uprzednia fascynacja Gerhardem Richterem widoczna jest tu w zastosowaniu szpachli. Ulotność i nietrwałość zjawisk stanowi tu podstawę prac nieokreślonych, nieprzedstawiających i abstrakcyjnych. Natomiast zebrane w cykl LASY, to prace powstałe po rozpoczęciu studiów na ASP w Krakowie w pracowni prof. A. Bednarczyka. Malowane są spontanicznie z dużą improwizacją, jednak zawsze „zaprojektowane”„przećwiczone” w wyobraźni. To pejzaże złamane błędem cyfrowym, gdzie dostrzegalna jest apokalipsa świata, zawieszony procesor naszego istnienia. Przestrzeń i miejsca zdegradowane przez człowieka, w połączeniu z pojęciem czasu oraz pamięci tworzą nierzeczywiste i nierealne miejsca. Ewoluując w temacie przemijania i śmierci powstał kolejny cykl prac cyfrowych. GRAFIKI, to połączenie zdjęć z namalowanymi wcześniej przez niego obrazami i świadome ich komponowanie z fotografiami, wytworzyły niepowtarzalnie głęboki klimat i charakter. Stworzyły kolejną płaszczyznę do wypowiedzi na temat „przejścia”. W dobie kultu życia i młodości, śmierć zostaje wyparta ze świadomości społecznej. Cykl tych grafik, przypomina nam, że coś się kończy, a coś się zaczyna.

Magdalena Stano w swoich pracach sięga do okresu dzieciństwa i tematów związanych z chwilami głęboko zapadającymi w świadomość każdego człowieka, właśnie za sprawą emocji z nimi związanych. Rodzina, dom stanowi podstawę życia społecznego. Przekazywane z pokolenia na pokolenie wartości, obyczaje, wzorce, stanowią bardzo ważny czynnik w rozwoju każdej jednostki. Nawarstwienie się struktur, nałożenie się przeżyć i doświadczeń naszego życia widoczne jest w cyklu prac malarskich DOM oraz instalacji przestrzennej . Dom, jako przestrzeń kojarzona przez większość ludzi za bezpieczne schronienie, pełne wspomnień.

Instalacja wykorzystuje materiał jakim jest m.in. tkanina. To świadome i bardzo wymowne przekazanie ładunku emocjonalnego, gdyż użyła do jej budowy różnych części garderoby. Formy zawieszone w przestrzeni nie mają podstawy, dzięki czemu można przyjrzeć się ich wnętrzu, to również symboliczne doznanie, gdzie czas wpływa na nasze zapamiętywanie rzeczywistości.

Wystawa zatytułowana ISTNIENIE, korzysta ze zmysłu wzroku i słuchu odbiorcy. Zapisy filmowe i dźwiękowe zarejestrowane podczas konkretnych wydarzeń z życia artystów posłużyły za podstawę do stworzenia tych prac. Zapamiętane, zasłyszane i utrwalone. 

.

.

.

Więcej naszych prac w dziale sztuka / portfolio. 

.

.