fbpx
menu_

ul. Wałowa 39
33-100 Tarnów

Magdalena Stano – KOPALNIE

.

Przywiązanie do miejsc, poczucie zakorzenienia, własności i odpowiedzialności. Kojarzenie obiektów i miejsc ze zdarzeniami, osobami i towarzyszącymi uczuciami. Pamięć jest istotnym czynnikiem zachowania tożsamości i w tych pracach przejawia się najpełniej. Wpływ pamięci i reakcje emocjonalne, które towarzyszą odtwarzaniu przywoływanych informacji, jest bardzo istotnym czynnikiem w pojmowaniu również samej architektury.

.

“(…) Ekspansja terenu przeznaczonego pod rozwój danej gałęzi przemysłu polega na interwencji w naturalny krajobraz danej przestrzeni. W momencie powstawania zlokalizowana była na obrzeżach miast. W chwili obecnej obserwujemy wchłanianie się tych obszarów w ich zasięg, tym samym stają się nie/integralną częścią przestrzeni miejskiej. Również tu widoczne są sprzeczności. Walka krajobrazu stworzonego przez człowieka z krajobrazem naturalnym. (…)”

.

Dwie z poniżej wyeksponowanych prac brały udział w konkursie II Ogólnopolskim Konkursie im. Leona Wyczółkowskiego, organizowanego przez BWA w Bydgoszczy. Prace dotarły do finału i były prezentowane na wystawie pokonkursowej. Wszystkie z kolei prace z cyklu KOPALNIE, były częścią indywidualnej wystawy NIEMY KRAJOBRAZ – MILCZĄCA OBECNOŚĆ w BWA w Wałbrzychu, o której mogą Państwo przeczytać tutaj.

.

.

Więcej naszych prac w dziale SZTUKA / PORTFOLIO. 

Magdalena Stano - KOPALNIE

KOPALNIE